EDICIÓN

NON HAI ESPELLOS NOS MANICOMIOS
ALDEANAS DEL SIGLO XXI
O CAMIÑO DE RAMÓN CHAO
FDG SEN FRONTEIRAS
XELA ARIAS SEN FRONTEIRAS
CARVALHO CALERO SEN FRONTEIRAS
XOSÉ VELO SEN FRONTEIRAS
SÍSIFO CONFUSO