BLOG PRISCILIANO

Nacemento de Prisciliano

Formación académica de Prisciliano en Burdeos

Xestación e nacimiento do priscilianismo

Prisciliano regresa a Burdeos

Denuncia de Higinio de Córdoba

Redacción do Libro Apoloxético

Redacción do Libro Apoloxético

Concilio de Zaragoza

Prisciliano convírtese en obispo de Ávila

Incidentes na cidade de Mérida

Rescripto de Graciano

Redacción do Libro sobre a fe e os apócrifos

Viaxe dos priscilianistas a Roma

Prisciliano y sus compañeros alcanzan Milán

Redacción do Libro a Dámaso

Chegada a Roma

Rescripto anulador de Macedonio

Regreso dos priscilianistas a Hispania

Composición dos Cánones a las epístolas paulinas

Concilio de Burdeos

Lapidación de Úrbica pola plebe de Burdeos

Xuicios de Tréveris

Morte de Prisciliano

Os restos de Prisciliano trasládanse a Hispania


PODCAST

As mulleres no Priscilianismo
Prisciliano e as cidades do seu tempo
Prisciliano e os seus seguidores
O Camiño de Santiago e Prisciliano

https://go.ivoox.com/rf/125194076